Over Warmtekoude

Warmtekoude werkt aan diverse duurzame warmte- en koudenetten in Nederland. Dit doen we door betaalbare en duurzame warmtebronnen in te zetten voor verwarming en koeling.
Dit doen we in samenwerking met lokale partijen zoals: Bewoners, woningcorporaties, gemeentes, energie coöperaties en ontwikkelaars.
Voor Warmtekoude is het belangrijk dat er lokale participatie plaats vindt. Hierin werken we samen met de participatie coalitie.

Ecovat

Ecovat is de ontwikkelaar van de projecten van Warmtekoude. Warmtekoude maakt zowel gebruik van de kennis en advies van Ecovat, als van de techniek.
Ecovat is een ontwikkelaar en bouwer van collectieve warmte- en koudenetten. De oplossingen bestaan uit 4e en 5e generatie warmte- en koudenetten, seizoensopslag en duurzame lokale warmtebronnen.