Veelgestelde vragen

1Wat is Warmtekoude?
Warmtekoude is een warmte- en koude bedrijf dat werkt aan diverse duurzame warmte- en koudenetten in Nederland. Dit doen we door betaalbare en duurzame warmtebronnen in te zetten voor verwarming en koeling.
2Hoe duurzaam is Warmtekoude?

Warmtekoude maakt gebruik van duurzame warmtebronnen. Door gebruik te maken van deze warmtebronnen, wordt CO2 uitgespaard die door individuele cv-ketels wordt uitgestoten.

3Wat is een warmte koude-net?

Een warmte koude-net is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm en koud water stroomt. Dat warme en koude water, afkomstig van een duurzame warmtebron in de buurt, wordt gebruikt om huizen en gebouwen duurzaam te verwarmen.

4Is gebruik van restwarmte duurzaam?

Ja. Warmte die afkomstig is van productieprocessen die draaien op fossiele brandstoffen geldt als duurzame warmte. Je hoeft dan immers geen aardgas meer te verstoken en dat draagt direct bij aan de reductie van CO2. De warmte zou anders geloosd worden in het water of de lucht, maar wordt nu dus nuttig ingezet.

5Waarom gaan we van het aardgas af?

Bij het verbranden van aardgas komt CO2 vrij en dat zorgt voor klimaatverandering. Om de klimaatdoelen te halen zal aardgas vervangen moeten worden door een duurzaam alternatief.

Daarnaast hebben de aardbevingen in Groningen er toe geleid dat we daar minder gas gaan onttrekken. Hierdoor wordt Nederland meer afhankelijk van aardgas-import.

6Wat zijn de risico’s van een warmte- en koude net van Warmtekoude?

In een warmte- en koude net wordt (warm en koud) water getransporteerd. Anders dan bij gas, is een lekkage niet gevaarlijk voor mens of milieu – laat staan dat er explosiegevaar ontstaat.

7Wat zijn de alternatieven voor aardgas in de gebouwde omgeving?

De meeste waarschijnlijke alternatieven in Nederland zijn:

  1. Individuele warmtepomp
  2. Warmtenetten
  3. Groen gas

Welk alternatief de beste keuze is, hangt af van de wijk, gebouwen en wensen van de gemeente en inwoners. Hiervoor werkt iedere gemeente een Transitievisie Warmte (TVW) uit, die eind 2021 gereed moet zijn.

8Wie is er betrokken bij de projecten van Warmtekoude?

Warmtekoude werkt samen met lokale partijen zoals: Bewoners, woningcorporaties, gemeentes, energie coöperaties en ontwikkelaars.

9Welke warmtebronnen gebruikt Warmtekoude?

Het water in het warmtenet kan verwarmd worden met behulp van:

  1. Restwarmte
  2. Geothermie
  3. Aquathermie
  4. Zonthermie
  5. Biomassa
  6. E-boiler
10Wie gaat er toezicht houden op Warmtekoude?

De taken van Warmtekoude worden vastgelegd in de Warmtewet 2.0. Dat betekent onder meer dat er regels komen voor de voorwaarden en tarieven. Warmtekoude moet zich daaraan houden. Het toezicht hierop komt waarschijnlijk terecht bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).