Warmtebronnen

Je kunt water op heel veel verschillende manieren verwarmen. In de toekomst zal de warmte voor warmtenetten uit duurzame warmtebronnen komen (anders heeft het natuurlijk geen zin om over te stappen).
Nu is een warmtenet vaak nog aangesloten op één warmtebron, maar bij toekomstige warmtenetten kunnen meerdere (grote en kleine) bronnen worden aangesloten.
Het water in het warmtenet kan bijvoorbeeld verwarmd worden met behulp van:
Icoon Restwarmte

Restwarmte

Bij sommige industriële processen komt er restwarmte vrij. Waar deze restwarmte normaal zou opgaan in de lucht of het water, zet Warmtekoude die liever in voor de verwarming van woningen en bedrijven. 

Restwarmte kan afkomstig zijn uit diverse bronnen en is veelal afkomstig uit verbrandingsprocessen:

  • Industrieel proces
  • Afvalverbrandingsinstallaties
  • Elektriciteitscentrales
  • Datacenters
  • Condensor-warmte koelprocessen
Icoon geothermie 3

Geothermie

Aardwarmte, ook wel geothermie, is een techniek waarbij lokale en duurzame warmte uit de ondergrond wordt gehaald voor de verwarming van huizen en bedrijven.

Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt. De warmte wordt eruit gehaald. Het afgekoelde water stroomt terug in dezelfde aardlaag waar het weer op kan warmen. De temperatuur in de bodem neemt met de diepte toe: hoe dieper, hoe warmer.

Icoon aquathermie 2

Aquathermie

Bij aquathermie wordt gebruik gemaakt van warmte uit water. Denk hierbij aan meren, rivieren of bijvoorbeeld een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Met de warmte die je met een warmtepomp uit water haalt, kunnen woningen via een warmtenet verwarmd worden. Voor deze warmtepompen gebruiken we zoveel mogelijk duurzame stroom van wind en zon.

Icoon Zomer-Zonthermie

Zonthermie

De warmte van de zon is op verschillende manier te winnen. Energie uit oppervlaktewater is ook een vorm van zonthermie. In deze paragraaf bedoelen we echter het direct winnen van zonnewarmte middels zonnecollectoren. Een zonnecollector is niet hetzelfde als een zonnepaneel en wekt geen elektriciteit op.

De zonnewarmte die in de zomer ingevangen wordt, dient opgeslagen te worden zodat deze in de winter ingezet kan worden voor ruimteverwarming. Om zonthermie in te zetten voor ruimte- verwarming is er dus altijd een vorm van (seizoens) energieopslag nodig.

Icoon Biomassa

Biomassa

Biomassa wordt veelal verbrand in een bioketel. De warmte die vrijkomt wordt via een warmtenet getransporteerd naar de afnemers.

Biomassa kent veel (vaste) verschijningsvormen: houtsnippers, houtpellets, snoeiafval, etc. Naast vaste biomassa is het ook mogelijk om biogas om te zetten in warmte. Dit kan middels een ‘gewone’ verwarmingsketel. Eventueel als piekvoorziening.

Ook is het mogelijk om biogas middels een gasmotor om te zetten in zowel warmte als elektriciteit.

Icoon e-boiler

E-boiler

Een elektrische boiler (E-boiler) zet elektriciteit direct om in warmte met een efficiëntie van ca. 100%. Een E-boiler is snel en volledig regelbaar en kan hoge temperaturen produceren (tot 300 graden).

Vooral om die reden kan een E-boiler interessant zijn om (lokale) overschotten van duurzame productie om te zetten in warmte. Vergeleken met warmtepompen is dit niet heel efficiënt, maar het is toch mogelijk dat dit interessant is. Vooral naarmate er meer duurzame productie wordt opgesteld. 

Op dit moment zijn er in Nederland nog maar weinig overschotten van duurzame elektriciteitsproductie beschikbaar. Richting 2030 kan dit een interessante aanvulling worden op het systeem