Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water, afkomstig van een duurzame warmtebron in de buurt, wordt gebruikt om huizen en gebouwen duurzaam te verwarmen.

Hoe werkt een koudenet?

Een koudenet levert koude aan meerdere gebouwen, op dezelfde manier als een warmtenet warmte levert.

Hoe werkt een warmtenet?

Een warmtenet transporteert warm water. Dat water wordt verwarmd door een warmtebron in de buurt, bijvoorbeeld aardwarmte of restwarmte uit de industrie.
Het warme water komt uiteindelijk via een aflever-set binnen bij woningen en bedrijven en zorgt voor warmte (verwarming) en warm tapwater. Gebouwen die zijn aangesloten op een warmtenet hebben dus geen gasketel en gasaansluiting meer nodig.